Tech Hack

sbírka nejjednodušších způsobů, jak zkontrolovat online identifikační karty 2021

Je snadné zkontrolovat svůj e-KTP online nebo přes internet! Takhle se nenecháte zmást falešnou online aplikací pro kontrolu občanského průkazu.

Jako indonéský občan (WNI), kterému je alespoň 17 let, průkaz totožnosti (KTP) je povinná.

To platí i pro zahraniční občany (WNA), kteří mají povolení k trvalému pobytu (ITAP) a je jim 17 let nebo byli/byli v manželství, gang.

V tomto článku vám Jaka prozradí, jak na to jak zkontrolovat NIK KTP alias číslo občanského průkazu on-line přes internet! Zvědavý?

Co je to E-KTP/elektronický průkaz totožnosti?

Zdroj fotografií: příklad občanského průkazu, který si můžete ověřit na identifikační číslo uvedené online.

KTP znamená Občanský průkaz. Vzhledem k tomu, že byl navržen v roce 2009, indonéští občané (WNI) jsou zvláště vybízeni, aby změnili svůj starý KTP na E-KTP alias elektronika-PRŮKAZ TOTOŽNOSTI.

Na začátku své implementace E-KTP startoval ze čtyř velkých měst v Indonésii, a to: pole, Macassar, Yogyakarta, a Denpasar. Považován za úspěch, E-KTP byl nakonec prosazen celostátně, gang.

Existuje mnoho důvodů, proč nás vláda požádala, abychom přešli na E-KTP, jedním z nich je mnoho zjištění o případech, kdy kolují a používají se k negativním věcem dvojité průkazy totožnosti, jako například:

 • Vyhněte se placení daní;
 • Skrývání své identity, například zločinců, kteří jsou zařazeni na Seznam hledaných osob (DPO);
 • Zajišťování korupčních či jiných forem trestné činnosti.

S E-KTP lze doufat, že úzkost veřejnosti může ustoupit, protože nyní jsou všechny informace uloženy digitálně, což ztěžuje manipulaci. Snazší bude i kontrola čísla občanského průkazu.

Ve skutečnosti byla tato záležitost zahájena Zákon č. 24 z roku 2013 o správě obyvatelstva který se píše takto:

Rezidenti mohou mít pouze 1 (jeden) průkaz totožnosti s identifikačním číslem populace (NIK). NIK je jedinou identitou každého rezidenta a platí doživotně pro indonéské občany a pro cizince podle doby platnosti povolení k trvalému pobytu.

Zdroj foto: Ukázka elektronického KPT. Svůj NIK KTP můžete zkontrolovat online.

Identifikační číslo populace (NIK) obsažené v E-KTP budou použity jako podklad pro vyhotovení dalších dokumentů.

Některé z nich zahrnují vytvoření nebo prodloužení pasu, řidičského průkazu (SIM) na identifikační číslo daňového poplatníka (NPWP).

Nejen to, skrz Prezidentské nařízení číslo 26 Rok 2009 Vláda chce regulovat několik věcí souvisejících s E-KTP, jako například:

 • ID karty založené na NIK obsahují bezpečnostní kódy a elektronické záznamy jako prostředek ověření a ověření údajů o identitě rezidenta.
 • Elektronický záznam podle odstavce 1 obsahuje biodata, podpis, fotografii a otisk prstu dotyčného rezidenta.
 • Záznamy všech rezidentních otisků prstů jsou uloženy v populační databázi.
 • Všechny otisky prstů obyvatelstva, jak je uvedeno v odstavci (3), jsou sejmuty při podání žádosti o ID kartu založenou na NIK za předpokladu, že: pro indonéské občany je to provedeno v podokresu; a u cizinců s povolením k trvalému pobytu se provádí u prováděcí agentury.
 • Záznam o otiscích prstů rezidenta obsažený v KTP založeném na NIK, jak je uvedeno v odstavci (2), obsahuje otisky prstů levého ukazováčku a pravého ukazováčku dotyčného rezidenta.
 • K záznamu všech otisků prstů obyvatelstva, jak je uvedeno v odstavci (3), mohou mít zúčastněné strany přístup v souladu se zákony a předpisy.
 • Další ustanovení týkající se postupu zaznamenávání otisků prstů upravuje ministerské nařízení.

Výhody E-KTP

Zdroj fotografií: Výhody e-KTP, karty, u které si můžete ověřit číslo občanského průkazu online.

Ukázalo se, že E-KTP nefunguje pouze jako vlastní identita. Protože je platný v celé Indonésii, můžete svůj E-KTP používat pro různé aktivity.

Například, jako je založení bankovního účtu, k žádosti o půjčku na různých online žádostech o půjčku, které jsou v současnosti stále rozšířenější, gang.

E-KTP, který je přímo integrován s databáze bydliště patřící k Ústřední ministerstvo vnitra jistě zvýší úroveň přesnosti údajů o obyvatelstvu. Takhle vypadá systém!

Kromě toho se E-KTP v Indonésii tvrdí, že je sofistikovanější než rezidenční karty vlastněné Čínou a Indií. Důvodem je, že náš E-KTP je vybaven biometrií a bramborové hranolky včas.

Pokud jde o bezpečnost, E-KTP je také obtížné padělat a duplikovat. Ano, i když v některých případech se stále nacházejí falešné nebo duplicitní E-KTP.

Kontrola občanských průkazů přes internet je také možná, protože systém elektronických občanských průkazů je integrován s elektronickou databází vlády.

Při registraci strážník zaznamená všech deset vašich otisků prstů. Budou však zapsány pouze otisky prstů pravého palce a ukazováčku bramborové hranolky.

Proč E-KTP používá otisky prstů? Existují nejméně tři následující důvody, gangu.

 • Ve srovnání s jinými biometrickými údaji je používání otisků prstů levnější,
 • Tvar otisku se nezmění ani v případě, že má osoba na prstu řez, a
 • Žádné otisky prstů nejsou na tomto světě stejné.

Rozdíl mezi E-KTP a KTP

Jaký je vlastně rozdíl mezi starým obyčejným občanským průkazem a elektronickým občanským průkazem? Je tu pár věcí, bando. Ale v plném rozsahu to Jaka shrnul v tabulce níže, ano!

Stará verze KTPElektronický KTP (E-KTP)
Data nelze uložit.Schopný ukládat data.
Nemít bramborové hranolky.Mít bramborové hranolky.
Omezená doba platnosti (obvykle 5 let)Platí doživotně
Materiál z laminovaného plastu nebo papíruVyrobeno z PETG (polyethylentereftalátu)

Tento nový systém umožňuje vládě kontrolovat online identifikační karty v Jakartě a dalších oblastech po celé Indonésii snadněji a přesněji, čímž se snižuje možnost více ID karet a tak dále.

Podmínky a postupy pro vytváření E-KTP

Před registrací musíte samozřejmě vědět, jaké jsou požadavky a postupy pro vytvoření E-KTP? Hlášeno z webu e-ktp.com, Jaka vám dá v plné výši, zde!

Požadavky na registraci E-KTP

 1. 17 letý.
 2. Ukažte průvodní dopis od hlavy vesnice/kelurahana.
 3. Vyplňte formulář F1.01 (pro obyvatele, kteří nikdy nevyplňovali/nevyplňovali údaje v informačním systému správy obyvatel) podepsaný vedoucím obce/kelurahanem.
 4. Fotokopie rodinné karty (KK),

Postup pro zhotovení E-KTP

 1. Žadatel se dostaví na služebnu s předvoláním.
 2. Žadatel čeká na zavolání čísla fronty.
 3. Žadatel jde k určené přepážce.
 4. Důstojníci ověřují údaje o obyvatelstvu pomocí databází.
 5. Úředník vyfotografuje přímo žadatele.
 6. Žadatel vloží svůj podpis na zařízení pro záznam podpisu.
 7. Dále byl proveden záznam otisků prstů a skenování sítnice.
 8. Důstojník připojil svůj podpis a razítko na předvolání, které také sloužilo jako důkaz, že obyvatelé zaznamenali fotografie, podpisy a otisky prstů.
 9. Žadatelé mohou jít domů čekat na výsledky procesu tisku 2 týdny po výrobě.

Co je NIK a jak NIK číst?

Zdroj fotografií: Karty, které lze uplatnit kontrolou KTP online na oficiálních webových stránkách vlády.

Při kontrole čísla průkazu totožnosti musíte zadat svůj NIK. Co je NIC? NIK znamená identifikační číslo kde je číslo jedinečné a jednotné.

To znamená, že NIK, který máte, nemusí být stejný jako NIK vlastněný někým jiným. NIK se skládá z 16místných čísel, která jsou formulována jako v příkladu níže:

 • 13 je zemský zákoník
 • 71 je regentský nebo obecní zákoník
 • 01 je okresní zákoník
 • 69 je datum narození (pouze žena plus +40)
 • 02 je měsíc narození
 • 57 je rok narození
 • 005 je registrační číslo rezidenta

Lze tedy usoudit, že prvních 6 číslic označuje, kde byl E-KTP vyroben. Dalších 6 číslic je datum narození držitele E-KTP a poslední 4 číslice jsou evidenční číslo obyvatel.

Ale existují výjimky. U ženského pohlaví bude datum narození přidáno k 40. Pokud se například osoba narodila 13. dubna 1997, pak e-KTP uvede „530497“.

Jak potom zkontrolujete svůj NIK KTP přes internet? To lze provést prostřednictvím důvěryhodné vládní stránky, abyste zjistili, zda je vaše rodičovské číslo platné.

Překážky při vytváření E-KTP až dosud

Zdroj fotografií: Beritagar

Podle generálního ředitele Dukcapilu Zudana Arifa Fakrulloha měli Indonésané používat E-KTP od 1. ledna 2015.

Termín záznamu dat byl však posunut na 30. září 2016, jinak řečeno uplynuly čtyři roky.

Tento proces opět narušily korupční kauzy s vysokými úředníky nebo zástupci lidu.

Jen poznámka, od 182,5 milionu Indonéských občanů, kteří jsou povinni získat E-KTP, je kolem 22 milionů kteří nezaznamenali data pro vytvoření E-KTP, víte. Fantastická čísla, co?

Mezitím (nejnovější údaje) E-KTP, které byly vytištěny do července 2016, jsou 156,1 milionu kopií. Obyvatelé, kteří nemají online ID kartu, si samozřejmě nebudou moci zkontrolovat svůj ID & NIK KTP online prostřednictvím žádné stránky.

Pokud nemáte e-KTP, jaké jsou sankce?

Zdroj fotografií: Sankce udělené, když nemáte ID kartu, kterou můžete zkontrolovat na NIK online.

Jaké jsou pak důsledky, pokud nemáte elektronický občanský průkaz? Pokud do tohoto data nezaznamenáte, budou vaše data zablokována.

V důsledku blokování dat budete mít různé potíže s přístupem k veřejným službám založeným na identifikačním čísle populace (NIK).

Těžko se budete starat o důležité dokumenty, jako jsou oddací listy, řidičské průkazy (SIM), BPJS, povolení k podnikání, vzdělání, stavební povolení, bankovnictví a další.

Je to škoda, ano, pokud se nemůžete oženit. Určitě nechcete, aby se to stalo, že?

To také znamená, že nemůžete použít, jak najít svůj NIK KTP podle jména online, který Jaka sdílí níže, gang.

Sbírka Jak zkontrolovat KTP online přes internet

No, pro ty z vás, kteří si chtějí potvrdit pravdu a dávat si pozor na případné dezinformace ve vašich uložených datech on-line, můžete si svůj e-KTP ověřit i sami, opravdu.

Zde vám Jaka řekne krok za krokem pro zkontrolovat občanský průkaz přes internet což můžete udělat přes oficiální stránky, a to i přes chytrý telefon být praktičtější.

1. Jak zkontrolovat KTP prostřednictvím aplikace mobilní, pohybliví

Zdroj fotografií: Vládní web, který byste mohli použít ke kontrole občanského průkazu přes internet.

Je snadné dělat různé věci přímo do dlaně, včetně kontroly občanského průkazu pomocí aplikace mobilní, pohybliví, jak pro Android, tak pro iOS, že?

Ale bohužel tato metoda není oficiální, alias riziko krádeže dat. Od roku 2016 to připomíná i ministerstvo vnitra, víte.

Ministerstvo vnitra ve zprávě z oficiálních stránek zdůraznilo, že nikdy nepodalo žádost o kontrolu občanských průkazů a podobně, u kterých by bylo vysoké riziko zneužití nezodpovědnými stranami.

Z tohoto důvodu se vyzývá veřejnost, aby přišla přímo Nejbližší služba Dukcapil chcete-li bezpečněji zkontrolovat svůj e-KTP.

Jak zkontrolovat KTP přes oficiální web ministerstva vnitra

Zdroj fotografií: webová stránka vlády South Tangerang, kterou lze použít ke kontrole NIK KTP online.

Pokud metoda pomocí aplikace mobilní, pohybliví nelze, existuje jiný způsob, jak zkontrolovat svůj NIK KTP online, opravdu!

Jedním z nich jsou prostřednictvím oficiálních webových stránek poskytovaných vládou, zejména ministerstvem vnitra a jeho zaměstnanci, gangy.

Bohužel, pokud jste si dříve mohli ověřit občanský průkaz přes internet přes stránku //dukcapil.kemendagri.go.id/, tato metoda je zastaralá a zdá se, že byla oficiálně uzavřena.

Ale nebojte, stránky můžete také využít Krajský úřad pro matriku obyvatelstva (Disdukcapil) zkontrolovat KTP online Bandung a další oblasti. Je však zřejmé, že ne všechny kraje ji poskytují.

Například pro ty z vás, kteří mají občanský průkaz a bydlí v South Tangerang City, můžete stránku navštívit //disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/web/cek_nik pro přímou kontrolu stavu NIK on-line.

Chcete-li jej najít, stačí zadat klíčové slovo pro vyhledávání prohlížeč, "check nik ktp (název vaší oblasti)" a ujistěte se, že jste otevřeli oficiální vládní stránky s doménou .go.id, Ano!

Prostřednictvím webu Dukcapil Ministerstva vnitra je kontrola občanských průkazů jednodušší a praktičtější. Můžete to udělat i bez přímé návštěvy úřadu.

Jak zkontrolovat offline elektronický KTP (alternativa)

Zdroj fotografií: Alternativní nástroj, pokud nelze použít způsob kontroly občanských průkazů přes internet.

Kromě online kontroly ID karet pro Západní Jávu a další oblasti po celé zemi můžete také kontrolovat elektronické ID karty offline.

Podle doporučení Ministerstva vnitra výše se doporučuje zajít přímo do nejbližšího servisu Dukcapil a zkontrolovat elektronický průkaz totožnosti.

Zde můžete zkontrolovat svůj NIK KTP pomocí stroj čtečka paměťových karet Speciální e-ID karta kdo bude číst bramborové hranolky v kartách, gang.

No, o tom je ta recenze jak zkontrolovat občanský průkaz online co můžete dělat bezpečně, výhody a překážky při jeho výrobě, gang.

Ach ano, Jaka mi znovu připomíná, že data NIK jsou velmi důležitá a musí být důvěrná. Nenechte to zneužít jinými stranami, ano?

Hodně štěstí a buďte nadále opatrní, nezadávejte svá data nedbale na určité stránky nebo aplikace.

Přečtěte si také články o Zkontrolujte KTP Online nebo jiné zajímavé články z Fanandi Prima Ratriansyah